TÜRBELER

.:: EVLİYA TÜRBELERİ ::.
 

Eyyûb Sultan’ın (r.a.) asıl adı Hâlid bin Zeyd Ebû Eyyûb el-Ensarî'dir. Medine'nin yerlilerine ensâr denilmesi nedeniyle Ensarî adını almıştır. Sahabe-i Kirâm'dan büyük bir zattır. Hazrec kabilesinin Neccâroğulları kolundandır. Hz. Peygamber Efendimize (s.a.v.), dedesi Abdülmuttalib Efendi'nin annesi tarafından akrabadır. İstanbul'un en çok ziyaret edilen türbesidir.

 

AZİZ MAHMUD HÜDAİ TÜRBESİ

 Aziz Mahmud Hüdâi Hazretleri, Anadolu'da yetişen büyük velîlerden olup, Celvetîye tarıkatının pirlerindendir. 1541 yılında Şereflikoçhisar'da doğdu. Fadlullah bin Mahmud Efendi'nin oğludur. 1628 yılında İstanbul'da vefat etti ve türbesine gömüldü.

 

SÜMBÜL EFENDİ TÜRBESİ

Sünbül Sinan Efendi, Halvetî Tarikatı'nın Cemalî koluna bağlı Sünbülîye Şubesi'nin kurucusudur. İstanbul'da yetişen büyük evliyâlardandır. Asıl adı Yusuf, lâkabı ise Zeynüddîn'dir. Halk arasında Sümbül Efendi adı ile tanınmıştır. Sümbül Efendi 1529 yılında, yetmişsekiz yaşında vefat etti. Otuzyedi yıl süren şeyhliği sırasında halkın irşadıyla meşgul olmuştur. Menkibeleri dilden dile anlatılmaktadır.

 

MERKEZ EFENDİ TÜRBESİ

Merkez Efendi, Osmanlılar zamanında İstanbul'da yetişen büyük evliyalardandır. Asıl adı "Mûsâ", şöhreti "Merkez", lâkabı ise "Muslihuddin"dir. 1463 yılında Denizli'nin Sarhanlı Köyü'nde dünyaya geldi.. Hastaları ziyaret ettiğinde "Duası makbul olduğundan" hastalar, Allah'ın (C.C.) izni ile şifa bulurdu. "Beyzavî" isimli Kur'an tefsirini ezbere bilir ve açıklardı. Ömrünü öğrenci yetiştirerek, hayır ve hasenatla geçirdi. Merkez Efendi Hazretleri, 1552 yılında İstanbul'da vefat etti. Cenazesi ile Şeyhülislam Ebüsuûd Efendi bizzat ilgilenmiştir. 

 

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !